۴.۳

درآمد ۴.۳ میلیارد دلاری صنعت هواپیمایی جهان در ۵ ماه

درآمد ۴.۳ میلیارد دلاری صنعت هواپیمایی جهان در ۵ ماهمدیر [...]