۳۰درصدی

کاهش ۳۰درصدی معاملات مسکن در تهران/ «رکود» بازگشت

کاهش ۳۰درصدی معاملات مسکن در تهران/ «رکود» بازگشتآمار رسمی [...]