پروازهای

پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابد

پروازهای هفتگی ایران و عراق به ۱۲۰ پرواز افزایش می‌یابدبا امضای [...]

صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسید

صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسیدسازمان [...]

آغاز پروازهای اربعین از روز چهارشنبه/ انجام ۴۸۴ پرواز فوق العاده

آغاز پروازهای اربعین از روز چهارشنبه/ انجام ۴۸۴ پرواز فوق [...]

نرخ‌گذاری پروازهای خارجی با «ارز نیما» ادامه می‌یابد

نرخ‌گذاری پروازهای خارجی با «ارز نیما» ادامه می‌یابدرییس [...]

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام با هواپیماهای ATR

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام با هواپیماهای ATRمدیرعامل [...]

نرخ پروازهای اربعین باارز بازارثانویه/پتروشیمی‌ها علیه ایرلاین‌ها

نرخ پروازهای اربعین باارز بازارثانویه/پتروشیمی‌ها علیه ایرلاین‌هادبیر [...]

آمار پایین تأخیر پروازهای حج/نسل سوم فرودگاه‌ها بنیان گذاری می‌شود

آمار پایین تأخیر پروازهای حج/نسل سوم فرودگاه‌ها بنیان گذاری می‌شودمدیر [...]

وزیر راه و شهرسازی:تعداد پروازهای چارتری کمتر می شود

وزیر راه و شهرسازی:تعداد پروازهای چارتری کمتر می شودآخوندی [...]

پشت پرده تداوم نابسامانی پروازهای داخلی/سازمان هواپیمایی در برخورد با متخلفان ملاحظه‌کاری می‌کند

پشت پرده تداوم نابسامانی پروازهای داخلی/سازمان هواپیمایی در برخورد با متخلفان [...]

یک مقام مسئول شرکت فرودگاه‌ها خبر داد:آغاز پروازهای بازگشت حجاج از بامداد دوشنبه

یک مقام مسئول شرکت فرودگاه‌ها خبر داد:آغاز پروازهای بازگشت حجاج از بامداد [...]