شجاعی

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردی

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردیبا [...]

فیلم:گل زیبای شجاعی به ام صلال

ورزش و خصوصا فوتبال یکی از [...]