خدمات

خدمات اخذ ويزاي کانادا/ 97 – يزدان گشت سفيران

خدمات اخذ ويزاي کانادا/ 97 - يزدان گشت سفيرانخدمات اخذ [...]

آمادگی کامل پایانه‌های مرزی برای ارائه خدمات در اربعین حسینی

آمادگی کامل پایانه‌های مرزی برای ارائه خدمات در اربعین حسینیمعاون [...]

رونمایی از خدمات جدید امدادخودرو کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با حضور مونسان

رونمایی از خدمات جدید امدادخودرو کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با حضور [...]

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به بیش از ۷۸۰۰ زائر

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به بیش از ۷۸۰۰ زائررئیس مرکز [...]

خدمات اخذ ويزاي کانادا/تابستان97 – يزدان گشت سفيران

خدمات اخذ ويزاي کانادا/تابستان97 - يزدان گشت سفيرانخدمات اخذ [...]

تعلیق و لغو مجوز 21 دفتر خدمات هوایی متخلف تهران در خرداد

تعلیق و لغو مجوز 21 دفتر خدمات هوایی متخلف تهران در خردادسازمان [...]

سازمان بنادر و دریانوردی عضو ستاد مرکزی خدمات سفر شد

سازمان بنادر و دریانوردی عضو ستاد مرکزی خدمات سفر شدبا توجه به [...]

حمید فرخ‌نژاد و روایت وارونه از خدمات بسیار ارزنده رضاشاه!

حمید فرخ‌نژاد و روایت وارونه از خدمات بسیار ارزنده رضاشاه!محمدرضا [...]

آمادگی پزشکی برای ارائه خدمات به حجاج ایرانی درمنا وعرفات

آمادگی پزشکی برای ارائه خدمات به حجاج ایرانی درمنا وعرفاتمعاون [...]

30 درصد از ظرفیت بیمارستان‌ها می تواند به گردشگران خارجی خدمات دهد

30 درصد از ظرفیت بیمارستان‌ها می تواند به گردشگران خارجی خدمات دهدمجری [...]