ثبت

ظرفیت ثبت ملی شدن برخی آئین های عزاداری محرم در دزفول وجود دارد

ظرفیت ثبت ملی شدن برخی آئین های عزاداری محرم در دزفول وجود داردرئیس [...]

محل اقامت گردشگران خارجی، شاخص مهم ثبت جهانی یک اثر است

محل اقامت گردشگران خارجی، شاخص مهم ثبت جهانی یک اثر استمشاور [...]

معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: ضرورت ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام و جنگل ابر شاهرود

معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: ضرورت ثبت جهانی مجموعه تاریخی بسطام و جنگل ابر [...]

جنگل هیرکانی آماده ثبت جهانی می شود

جنگل هیرکانی آماده ثبت جهانی می شودمعاون سازمان [...]

برگزاری مراسم رونمایی از لوح ثبت جهانی چوگان در فرح‌آباد

برگزاری مراسم رونمایی از لوح ثبت جهانی چوگان در فرح‌آبادمراسم [...]

عمر «چوگان» به جشنِ ثبت جهانی رسید

عمر «چوگان» به جشنِ ثبت جهانی رسیدجشن ثبت جهانی [...]

لوح ثبت جهانی هنر ساخت کمانچه و مکتب پیانوی ایرانی رونمایی شد

لوح ثبت جهانی هنر ساخت کمانچه و مکتب پیانوی ایرانی رونمایی شدمراسم [...]

ثبت ۱۷۵میلیون نفرشب‌اقامت در سال۹۶

ثبت ۱۷۵میلیون نفرشب‌اقامت در سال۹۶آمارهایی که از [...]

قرارداد هافبک آلمانی استقلال ثبت شد

قرارداد هافبک آلمانی استقلال ثبت شدقرارداد هافبک [...]

زنجان به‌عنوان شهر ملی مليله ايران ثبت شد

زنجان به‌عنوان شهر ملی مليله ايران ثبت شدمديركل [...]