“پیام” به کمک “مهرآباد” می‌آید

“پیام” به کمک “مهرآباد” می‌آید

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوزهای لازم برای آغاز پروازهای مسافری در فرودگاه پیام اخذ شده است.
ایسنا: عزیز اکبریان اظهار کرد: فرودگاه پیام تاکنون به عنوان فرودگاهی باری و آموزشی شناخته شده است ولی با…

“پیام” به کمک “مهرآباد” می‌آید

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوزهای لازم برای آغاز پروازهای مسافری در فرودگاه پیام اخذ شده است.
ایسنا: عزیز اکبریان اظهار کرد: فرودگاه پیام تاکنون به عنوان فرودگاهی باری و آموزشی شناخته شده است ولی با…

“پیام” به کمک “مهرآباد” می‌آید