عکس: رقابت “بایتلون” 2016 –روسیه

 “بایتلون”  یک رقابت ورزشی و نظامی محسوب می شود.
به گزارش”توریسم آنلاین” کشیش روسی قدم زنان در حال…

فانتزی

سپهر نیوز