تصویری عجیب از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو”

تصویری عجیب از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو”

توریسم آنلاین:نمایی از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو” –اروگوئه- /بارانهای سیل آسا باعث شد 900 نفر خانه هایشان را ترک کنند.

تصویری عجیب از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو”

توریسم آنلاین:نمایی از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو” –اروگوئه- /بارانهای سیل آسا باعث شد 900 نفر خانه هایشان را ترک کنند.

تصویری عجیب از رعدو برق در بندرگاه “مونته ویدئو”