100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: با هدف تسهیل تردد مسافران و تامین امنیت پروازهای هوایی امسال بیش از 100میلیارد ریال برای انجام 5 طرح توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شده است .
به گزارش

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: با هدف تسهیل تردد مسافران و تامین امنیت پروازهای هوایی امسال بیش از 100میلیارد ریال برای انجام 5 طرح توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شده است .
به گزارش

100میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه بین المللی بندرعباس هزینه شد

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>