عکس:”کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت

عکس:”کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت

مونته‌نگرو کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” “کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت است که مردمانی…

عکس:”کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت

مونته‌نگرو کشوری در جنوب خاوری اروپا به پایتختی پودگوریتسا است و در کرانه دریای آدریاتیک قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” “کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت است که مردمانی…

عکس:”کوتور” در کشور مونته نگرو ،شهری ارزان قیمت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

خبرگزاری اصفحان