گامی بلند به سوی تولید داروی ضد پیری

گامی بلند به سوی تولید داروی ضد پیری

محققان گامی بلند به سوی تولید دارویی برداشته‌اند که اثرات پیری را به تاخیر انداخته و درعین حال سطح سلامت افراد بزرگسال و مسن را ارتقا می‌بخشد.
مهر: تولید ترکیبات دارویی موثر در به تاخیرانداختن فرآیند سالمندی سابقه‌ای طولانی در…

گامی بلند به سوی تولید داروی ضد پیری

محققان گامی بلند به سوی تولید دارویی برداشته‌اند که اثرات پیری را به تاخیر انداخته و درعین حال سطح سلامت افراد بزرگسال و مسن را ارتقا می‌بخشد.
مهر: تولید ترکیبات دارویی موثر در به تاخیرانداختن فرآیند سالمندی سابقه‌ای طولانی در…

گامی بلند به سوی تولید داروی ضد پیری

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>