کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریه

کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریه

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه اعلام کرد: تعدادی تنبوشه سفالی آبرسانی، مربوط به دوره صفویه، در روستای ‘دافی’ از توابع بخش کدکن این شهرستان کشف شد.
ایرنا: علی…

کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریه

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه اعلام کرد: تعدادی تنبوشه سفالی آبرسانی، مربوط به دوره صفویه، در روستای ‘دافی’ از توابع بخش کدکن این شهرستان کشف شد.
ایرنا: علی…

کشف بقایای آبرسانی عهد صفویه در تربت حیدریه