چینی ها شیره درخت را اینجوری می کشند!

چینی ها شیره درخت را اینجوری می کشند!

مردم چین بر این باورند که بهترین زمان برای گرفتن شیره درخت شب است.
به گزارش”توریسم آنلاین”این مرد با ایجاد برش بر روی سطح درخت و روشن کردن لامپ های کوچک در اطراف درختان در حال گرفتن شیره…

چینی ها شیره درخت را اینجوری می کشند!

مردم چین بر این باورند که بهترین زمان برای گرفتن شیره درخت شب است.
به گزارش”توریسم آنلاین”این مرد با ایجاد برش بر روی سطح درخت و روشن کردن لامپ های کوچک در اطراف درختان در حال گرفتن شیره…

چینی ها شیره درخت را اینجوری می کشند!