چه کسانی بازار مسکن را ملتهب می‌کنند؟

چه کسانی بازار مسکن را ملتهب می‌کنند؟

استفاده‌ حداکثری برخی دفاتر مشاور املاک از شرایط فعلی که بازار مسکن تا حدودی به رونق رسیده، فریاد اعتراض خریداران و فروشندگان را درآورده است.
ایسنا: بازار مسکن شهر تهران با التهاب ۳۰ تا ۷۰…

چه کسانی بازار مسکن را ملتهب می‌کنند؟

استفاده‌ حداکثری برخی دفاتر مشاور املاک از شرایط فعلی که بازار مسکن تا حدودی به رونق رسیده، فریاد اعتراض خریداران و فروشندگان را درآورده است.
ایسنا: بازار مسکن شهر تهران با التهاب ۳۰ تا ۷۰…

چه کسانی بازار مسکن را ملتهب می‌کنند؟