پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در قالب تفاهم نامه‌ای به منظور استفاده از توانمندی‌های یکدیگر برای ارتقای سطح حقوق مالکیت فکری همکاری می‌کنند.

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در قالب تفاهم نامه‌ای به منظور استفاده از توانمندی‌های یکدیگر برای ارتقای سطح حقوق مالکیت فکری همکاری می‌کنند.

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>