واگذاری 28 خانه‌ی تاریخی و فرسوده شیراز به بخش خصوصی

واگذاری 28 خانه‌ی تاریخی و فرسوده شیراز به بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: تعداد 28 خانه‌ی تاریخی ثبتی و غیرثبتی در شیراز با هدف بهسازی و مرمت و بهره‌برداری‌های تعریف شده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

واگذاری 28 خانه‌ی تاریخی و فرسوده شیراز به بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: تعداد 28 خانه‌ی تاریخی ثبتی و غیرثبتی در شیراز با هدف بهسازی و مرمت و بهره‌برداری‌های تعریف شده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

واگذاری 28 خانه‌ی تاریخی و فرسوده شیراز به بخش خصوصی