نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی و مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی امروز شنبه 11 شهریور 96، دو کاشی ماندگار بر سردر خانه‌های ابراهیم دهگان و محمدرضا محتاط نصب شد.

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی و مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی امروز شنبه 11 شهریور 96، دو کاشی ماندگار بر سردر خانه‌های ابراهیم دهگان و محمدرضا محتاط نصب شد.

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>