من هنوز هم حسرت جدایی از پرسپولیس را می‌خورم!

من هنوز هم حسرت جدایی از پرسپولیس را می‌خورم!

آقای گل لیگ هفتم نظرات جالبی در خصوص جدایی برخی بازیکنان از پرسپولیس دارد.
خبرورزشی: محسن خلیلی معتقد است بازیکنی که قراردادش تمام می‌شود آزاد است به هر تیمی دلش خواست برود اما جدایی از پرسپولیس راحت نیست. باید آن…

من هنوز هم حسرت جدایی از پرسپولیس را می‌خورم!

آقای گل لیگ هفتم نظرات جالبی در خصوص جدایی برخی بازیکنان از پرسپولیس دارد.
خبرورزشی: محسن خلیلی معتقد است بازیکنی که قراردادش تمام می‌شود آزاد است به هر تیمی دلش خواست برود اما جدایی از پرسپولیس راحت نیست. باید آن…

من هنوز هم حسرت جدایی از پرسپولیس را می‌خورم!

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>