معاون گردشگری: تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت ذی‌نفعان فعال می‌کنیم

معاون گردشگری: تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت ذی‌نفعان فعال می‌کنیم

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت برندها و جامعه ذی‌نفعان فعال می‌کنیم.»

معاون گردشگری: تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت ذی‌نفعان فعال می‌کنیم

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت برندها و جامعه ذی‌نفعان فعال می‌کنیم.»

معاون گردشگری: تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت ذی‌نفعان فعال می‌کنیم

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>