محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

یک سال پیش همین موقع‌ها بود که با وجود اصرارهای برانکو و دیگر پرسپولیسی‌ها، محمد نوری با المسیمیر قطر قرارداد بست و حالا که دیگر جایی در این تیم ندارد، یاد پرسپولیس افتاده. سرمربی کروات اما دلخور از آنچه فصل پیش اتفاق افتاد، دیگر میلی به حضور این بازیکن در تیمش…

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

یک سال پیش همین موقع‌ها بود که با وجود اصرارهای برانکو و دیگر پرسپولیسی‌ها، محمد نوری با المسیمیر قطر قرارداد بست و حالا که دیگر جایی در این تیم ندارد، یاد پرسپولیس افتاده. سرمربی کروات اما دلخور از آنچه فصل پیش اتفاق افتاد، دیگر میلی به حضور این بازیکن در تیمش…

محمد نوری؛ شاید برای التیام ناکامی‌ها

تلگرام

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>