محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی گفت: باید سعی کنیم به زیبایی‌های تاریخی خود بازگردیم. این می‌تواند درآمدزایی داشته باشد و اصالت ما را در جهان نشان دهد.
 ایسنا: محب خدایی در حاشیه…

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی گفت: باید سعی کنیم به زیبایی‌های تاریخی خود بازگردیم. این می‌تواند درآمدزایی داشته باشد و اصالت ما را در جهان نشان دهد.
 ایسنا: محب خدایی در حاشیه…

محب خدایی: ریشه تاریخی و میراثیِ ما، اصالت ما است

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>