قراردادی 400 میلیون دلاری ایران و ATR برای 20 فروند هواپیما

قراردادی 400 میلیون دلاری ایران و ATR برای 20 فروند هواپیما

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: مقاماتی از کمپانی ATR روز چهارشنبه به تهران می‌آیند تا با مرور آخرین نسخه از قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری ایران و ATR این قرارداد به امضای نهایی طرفین برسد.
به گزارش…

قراردادی 400 میلیون دلاری ایران و ATR برای 20 فروند هواپیما

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: مقاماتی از کمپانی ATR روز چهارشنبه به تهران می‌آیند تا با مرور آخرین نسخه از قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری ایران و ATR این قرارداد به امضای نهایی طرفین برسد.
به گزارش…

قراردادی 400 میلیون دلاری ایران و ATR برای 20 فروند هواپیما