قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

جغد برفی در دشت های برفی “کِبِک” –کانادا- قاتل و شکارچی خونسرد ، صبور و تیزبینی است که به “جغد شمالگان” معروف و پرنده رسمی این سرزمین است.
به گزارش “توریسم…

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

جغد برفی در دشت های برفی “کِبِک” –کانادا- قاتل و شکارچی خونسرد ، صبور و تیزبینی است که به “جغد شمالگان” معروف و پرنده رسمی این سرزمین است.
به گزارش “توریسم…

قاتل خونسرد کانادایی!/تصاویر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>