عکس: گوریل تازه متولد شده در آغوش مادر

عکس: گوریل تازه متولد شده در آغوش مادر

گوریل‌ها در جنگل‌های استوایی و نیمه استوایی زندگی می‌کنند و زیستگاهشان درصد کوچکی از آفریقا را شامل می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

عکس: گوریل تازه متولد شده در آغوش مادر

گوریل‌ها در جنگل‌های استوایی و نیمه استوایی زندگی می‌کنند و زیستگاهشان درصد کوچکی از آفریقا را شامل می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

عکس: گوریل تازه متولد شده در آغوش مادر

لایسنس نود 32 ورژن 9