عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

تخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که 12 بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
به گزارش…

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

تخستین تمرین تیم علیرضا منصوریان پیش از لیگ شانزدهم روز گذشته در کمپ مرحوم حجازی برگزار شد که 12 بازیکن در آن حضور یافتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند اما نفرات جدید با لباس شخصی در کنار زمین بودند.
به گزارش…

عکس ویژه: یک پرسپولیسی مقابل 2هزار استقلالی

بازی

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>