عکس نصف و نیمه بازیگر زن ایرانی در مقر سازمان ملل!

عکس نصف و نیمه بازیگر زن ایرانی در مقر سازمان ملل!

بهاره رهنما در تور سفرهای نوروزی اش به مقر دائی سازمان ملل رفت.
به گزارش”توریسم آنلاین” این بازیگر با انتشار عکس نصف و نیمه ای در این رابطه نوشت:”

عکس نصف و نیمه بازیگر زن ایرانی در مقر سازمان ملل!

بهاره رهنما در تور سفرهای نوروزی اش به مقر دائی سازمان ملل رفت.
به گزارش”توریسم آنلاین” این بازیگر با انتشار عکس نصف و نیمه ای در این رابطه نوشت:”

عکس نصف و نیمه بازیگر زن ایرانی در مقر سازمان ملل!