عکس: شنای خرس قطبی در استخر

عکس: شنای خرس قطبی در استخر

توریسم انلاین: شنای خرس قطبی در استخر در باغ وحش مسکو که در آن گونه های کمیاب حیوانات نگهداری می شوند.

عکس: شنای خرس قطبی در استخر

توریسم انلاین: شنای خرس قطبی در استخر در باغ وحش مسکو که در آن گونه های کمیاب حیوانات نگهداری می شوند.

عکس: شنای خرس قطبی در استخر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>