عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

تنگه اردشیری در شهرستان سپیدان استان فارس قرار دارد.

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

تنگه اردشیری در شهرستان سپیدان استان فارس قرار دارد.

عکس:یک جای خنک مخصوص تابستان/تنگه اردشیری

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>