عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

کارت اهدای برنامه جهانی غذا ،برای انجام راحت تر کمک های انسان دوستانه به آوارگان طراحی شده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” ماریا -کودک سوری- آواره ، کارت اهدای برنامه…

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

کارت اهدای برنامه جهانی غذا ،برای انجام راحت تر کمک های انسان دوستانه به آوارگان طراحی شده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” ماریا -کودک سوری- آواره ، کارت اهدای برنامه…

عکس:کارت اهدای غذا در دست کودک سوری

اسکای نیوز

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>