عکس:حمل شعله المپیک در قایق

عکس:حمل شعله المپیک در قایق

توریسم آنلاین:”لارس گارائل”-دریانورد برزیلی- در حال حمل شعله المپیک در ریودوژانیرو برای افتتاحیه بازیهای 2016 در روز جمعه گذشته.

عکس:حمل شعله المپیک در قایق

توریسم آنلاین:”لارس گارائل”-دریانورد برزیلی- در حال حمل شعله المپیک در ریودوژانیرو برای افتتاحیه بازیهای 2016 در روز جمعه گذشته.

عکس:حمل شعله المپیک در قایق

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>