عکس:بازیگر زن ایتالیایی 58 ساله که شبیه 20 ساله هاست!

عکس:بازیگر زن ایتالیایی 58 ساله که شبیه 20 ساله هاست!

پاملا پراتی بازیگر و مانکن 58 ساله ایتالیایی, شبیه دختران 20 ساله است.
سیمرغ: پاملا پراتی بازیگر سرشناس ایتالیایی است که بخاطر چهره جوانی که دارد, حدس زدن سن واقعی او سخت است.

عکس:بازیگر زن ایتالیایی 58 ساله که شبیه 20 ساله هاست!

پاملا پراتی بازیگر و مانکن 58 ساله ایتالیایی, شبیه دختران 20 ساله است.
سیمرغ: پاملا پراتی بازیگر سرشناس ایتالیایی است که بخاطر چهره جوانی که دارد, حدس زدن سن واقعی او سخت است.

عکس:بازیگر زن ایتالیایی 58 ساله که شبیه 20 ساله هاست!