عملکرد فغانی و تیم داوری ایران در بازی آلمان – مکزیک/فیلم

عملکرد فغانی و تیم داوری ایران در بازی آلمان – مکزیک/فیلم

تیم داوری دیدار حساس آلمان مکزیک را قضاوت کردند.
در ادامه رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، رقابت حساس تیم های آلمان و مکزیک در ورزشگاه لوژینگی برگزار شد که قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمدرضا منصوری برعهده…

عملکرد فغانی و تیم داوری ایران در بازی آلمان – مکزیک/فیلم

تیم داوری دیدار حساس آلمان مکزیک را قضاوت کردند.
در ادامه رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، رقابت حساس تیم های آلمان و مکزیک در ورزشگاه لوژینگی برگزار شد که قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمدرضا منصوری برعهده…

عملکرد فغانی و تیم داوری ایران در بازی آلمان – مکزیک/فیلم