طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

هستی حقیقی
بعضی طراحان در دنیای معماری تمایل دارند تا طراحی های خاصی برای مکانهایی عجیب انجام دهند.

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

هستی حقیقی
بعضی طراحان در دنیای معماری تمایل دارند تا طراحی های خاصی برای مکانهایی عجیب انجام دهند.

طراحی های خاص؛کابینی در دل صخره/تصاویر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>