شرکت هواپیمایی قشم برای خرید ۱۰ فروند بوئینگ قرارداد امضا می‌کند

شرکت هواپیمایی قشم برای خرید ۱۰ فروند بوئینگ قرارداد امضا می‌کند

شرکت هواپیمایی قشم تا اواسط مردادماه امسال، قرارداد خرید ۱۰ فروند هواپیما بوئینگ را با این کمپانی امضا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: یادداشت تفاهمی میان قشم‌ ایر و کمپانی بوئینگ امضا شده است که بر…

شرکت هواپیمایی قشم برای خرید ۱۰ فروند بوئینگ قرارداد امضا می‌کند

شرکت هواپیمایی قشم تا اواسط مردادماه امسال، قرارداد خرید ۱۰ فروند هواپیما بوئینگ را با این کمپانی امضا می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: یادداشت تفاهمی میان قشم‌ ایر و کمپانی بوئینگ امضا شده است که بر…

شرکت هواپیمایی قشم برای خرید ۱۰ فروند بوئینگ قرارداد امضا می‌کند