رونمایی از تراکتورسازی جدید!

رونمایی از تراکتورسازی جدید!

پدیده با ۵ برد متوالی صدرنشین لیگ برتر است و شاگردان یحیی با این حال هنوز مشکلات مالی زیادی دارند. پدیده مقابل تیم پرستاره تراکتورسازی به دنبال ششمین برد متوالی خود است.
نوداد:البته…

رونمایی از تراکتورسازی جدید!

پدیده با ۵ برد متوالی صدرنشین لیگ برتر است و شاگردان یحیی با این حال هنوز مشکلات مالی زیادی دارند. پدیده مقابل تیم پرستاره تراکتورسازی به دنبال ششمین برد متوالی خود است.
نوداد:البته…

رونمایی از تراکتورسازی جدید!