رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

در حالی که گفته می‌شد محسن مسلمان تمایل دارد در پرسپولیس بماند، برانکو آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسماً اعلام کرد نیازی به این بازیکن ندارد.

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

در حالی که گفته می‌شد محسن مسلمان تمایل دارد در پرسپولیس بماند، برانکو آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسماً اعلام کرد نیازی به این بازیکن ندارد.

رفتن مسلمان به نفع خودش و باشگاه است

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>