درآمد 14 میلیون دلاری این خانم مشهور از کجا آمده است؟

درآمد 14 میلیون دلاری این خانم مشهور از کجا آمده است؟

در حالی که نشریه فوربس به رسم هر سال اسامی پردرآمدترین بازیگران زن سینما را اعلام کرده، این فهرست اما استون ستاره‌جوانی است که برای نخستین بار نام خود را در این فهرست ثبت کرده است.

درآمد 14 میلیون دلاری این خانم مشهور از کجا آمده است؟

در حالی که نشریه فوربس به رسم هر سال اسامی پردرآمدترین بازیگران زن سینما را اعلام کرده، این فهرست اما استون ستاره‌جوانی است که برای نخستین بار نام خود را در این فهرست ثبت کرده است.

درآمد 14 میلیون دلاری این خانم مشهور از کجا آمده است؟