دانستنی هایی درباره پروانه ها؛آنها «شهریار» هم دارند! /تصاویر

دانستنی هایی درباره پروانه ها؛آنها «شهریار» هم دارند! /تصاویر

احتمالا دوست داشتنی ترین حشرات ،پروانه ها هستند!

به گزارش دانشمندان تعداد گونه های پروانه ها را از 15 تا 20 هزار گونه تخمین می زنند.

پروانه شهریار نوعی پروانه است که به خاطر مهاجرت های طولانی بیش از 4 هزار کیلومتری اش معروف است.

پروانه ها طعم هرچیزی را از روی پاهایشان می فهمند.

چشمان پروانه ها دارای 6 هزار لنز است که نور ماوراء بنفش را هم می بیند.

پروانه ها اندازه های مختلفی دارند از 12 اینچ تا نیم اینچ!

برخی از گونه های پروانه ای تنها روی نوع خاصی از گیاهان تخم گذاری می کنند.

فرآیند تبدیل کرم به پروانه البته بسته به نوع پروانه 10 تا 15 روز زمان می برد.

«کریس پرانی» با استفاده از عکاسی ماکرو از جزئیات فوق العاده جالب بال پروانه ها عکاسی کرده است.

 

The post appeared first on .

دانستنی هایی درباره پروانه ها؛آنها «شهریار» هم دارند! /تصاویر

احتمالا دوست داشتنی ترین حشرات ،پروانه ها هستند!

به گزارش دانشمندان تعداد گونه های پروانه ها را از 15 تا 20 هزار گونه تخمین می زنند.

پروانه شهریار نوعی پروانه است که به خاطر مهاجرت های طولانی بیش از 4 هزار کیلومتری اش معروف است.

پروانه ها طعم هرچیزی را از روی پاهایشان می فهمند.

چشمان پروانه ها دارای 6 هزار لنز است که نور ماوراء بنفش را هم می بیند.

پروانه ها اندازه های مختلفی دارند از 12 اینچ تا نیم اینچ!

برخی از گونه های پروانه ای تنها روی نوع خاصی از گیاهان تخم گذاری می کنند.

فرآیند تبدیل کرم به پروانه البته بسته به نوع پروانه 10 تا 15 روز زمان می برد.

«کریس پرانی» با استفاده از عکاسی ماکرو از جزئیات فوق العاده جالب بال پروانه ها عکاسی کرده است.

 

The post appeared first on .

دانستنی هایی درباره پروانه ها؛آنها «شهریار» هم دارند! /تصاویر