خط و نشان یک سپاهانی برای تراکتوری ها

خط و نشان یک سپاهانی برای تراکتوری ها

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان مدعی شد که این تیم در دیدار مقابل تراکتورسازی هم برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد رفت.
افکار:رضا فتاحی درباره دیدار هفته آینده تیم‌های فوتبال سپاهان وتراکتورسازی، اظهارداشت: تراکتورسازی…

خط و نشان یک سپاهانی برای تراکتوری ها

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان مدعی شد که این تیم در دیدار مقابل تراکتورسازی هم برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد رفت.
افکار:رضا فتاحی درباره دیدار هفته آینده تیم‌های فوتبال سپاهان وتراکتورسازی، اظهارداشت: تراکتورسازی…

خط و نشان یک سپاهانی برای تراکتوری ها