حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.
به گزارش کاپ،علی اکبر طاهری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت:…

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.
به گزارش کاپ،علی اکبر طاهری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت:…

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>