جشن خورشید در نیمکره جنوبی/عکس

جشن خورشید در نیمکره جنوبی/عکس

توریسم آنلاین: بومیان اکوادور در لباسهای سنتی در جشنواره خورشید شرکت کردند/در این جشنواره از نوک آرژانتین تا شمال کلمبیا و بومیان دیگر برای جشن خورشید در نیمکره جنوبی گردهم می آیند.

جشن خورشید در نیمکره جنوبی/عکس

توریسم آنلاین: بومیان اکوادور در لباسهای سنتی در جشنواره خورشید شرکت کردند/در این جشنواره از نوک آرژانتین تا شمال کلمبیا و بومیان دیگر برای جشن خورشید در نیمکره جنوبی گردهم می آیند.

جشن خورشید در نیمکره جنوبی/عکس