جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشته

جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشته

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از جذب ۴۳۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی طی چهار سال گذشته خبر داد.
 ایسنا: علی‌اصغر مونسان در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اینکه این جشنواره فرصتی…

جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشته

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از جذب ۴۳۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی طی چهار سال گذشته خبر داد.
 ایسنا: علی‌اصغر مونسان در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با تاکید بر اینکه این جشنواره فرصتی…

جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشته