ثبت مهارت خراطی سنتی میبد در فهرست میراث ملی کشور

ثبت مهارت خراطی سنتی میبد در فهرست میراث ملی کشور

مهارت خراطی سنتی در شهرستان میبد با شماره 102 در فهرست ملی نیازمند پاسداری فوری کشور به ‌ثبت رسید .
ایسنا: «فاطمه دانش یزدی» مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان این که مهارت خراطی…

ثبت مهارت خراطی سنتی میبد در فهرست میراث ملی کشور

مهارت خراطی سنتی در شهرستان میبد با شماره 102 در فهرست ملی نیازمند پاسداری فوری کشور به ‌ثبت رسید .
ایسنا: «فاطمه دانش یزدی» مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان این که مهارت خراطی…

ثبت مهارت خراطی سنتی میبد در فهرست میراث ملی کشور