تکلیف مسافران ایرانی آمریکا چه می‌شود؟

تکلیف مسافران ایرانی آمریکا چه می‌شود؟

پس از حکمی که ترامپ آن را امضا کرد، سفر تمام اتباع ایرانی به خاک ایالات متحده برای مدتی مشخص ممنوع شد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از ایسنا، پس از اجرایی شدن این دستور جدید مسافران…

تکلیف مسافران ایرانی آمریکا چه می‌شود؟

پس از حکمی که ترامپ آن را امضا کرد، سفر تمام اتباع ایرانی به خاک ایالات متحده برای مدتی مشخص ممنوع شد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از ایسنا، پس از اجرایی شدن این دستور جدید مسافران…

تکلیف مسافران ایرانی آمریکا چه می‌شود؟