تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تایلند از سال ۱۹۳۲ یک کشور مشروطه سلطنتی است که طبق قانون اساسی قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و پارلمان کشور است. پادشاه رییس حکومت است و «جایگاهی درخور احترام و عبادت» دارد.
به گزارش …

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

تایلند از سال ۱۹۳۲ یک کشور مشروطه سلطنتی است که طبق قانون اساسی قدرت سیاسی در دست نخست‌وزیر و پارلمان کشور است. پادشاه رییس حکومت است و «جایگاهی درخور احترام و عبادت» دارد.
به گزارش …

تصاویر:فستیوال های جذاب تایلند

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>