تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

ترجمه از: هستی حقیقی
“پورتو” دومین شهر بزرگ کشور پرتغال پس از لیسبون است که همیشه شهرت آن به خاطر وضعیت اقتصادی بوده است.

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

ترجمه از: هستی حقیقی
“پورتو” دومین شهر بزرگ کشور پرتغال پس از لیسبون است که همیشه شهرت آن به خاطر وضعیت اقتصادی بوده است.

تصاویر:درباره یک شهر توریست پذیر؛معجونی ازتاریخ،فرهنگ ،آشپزی و زندگی شبانه

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>