تخفیف هتل‌، سوغات و صنایع‌دستی در تعطیلات تابستان

تخفیف هتل‌، سوغات و صنایع‌دستی در تعطیلات تابستان

معاون گردشگری از برگزاری جشنواره بزرگ تابستانه چهارسوق و تخفیف هتل‌ و مراکز اقامتی در ایام تابستان ۹۷ خبر داد.

تسنیم:…

تخفیف هتل‌، سوغات و صنایع‌دستی در تعطیلات تابستان

معاون گردشگری از برگزاری جشنواره بزرگ تابستانه چهارسوق و تخفیف هتل‌ و مراکز اقامتی در ایام تابستان ۹۷ خبر داد.

تسنیم:…

تخفیف هتل‌، سوغات و صنایع‌دستی در تعطیلات تابستان