تخصیص اعتبار برای تهیه اطلس باستان‌شناسی خلیج فارس

تخصیص اعتبار برای تهیه اطلس باستان‌شناسی خلیج فارس

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی کشور از اعتبار یک میلیارد تومانی برای تهیه…

تخصیص اعتبار برای تهیه اطلس باستان‌شناسی خلیج فارس

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی کشور از اعتبار یک میلیارد تومانی برای تهیه…

تخصیص اعتبار برای تهیه اطلس باستان‌شناسی خلیج فارس

بک لینک

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>