برگزاری نخستین نمایشگاه عکس بناهای تاریخی ایران در مجموعه نیاوران

برگزاری نخستین نمایشگاه عکس بناهای تاریخی ایران در مجموعه نیاوران

آثار برگزیده جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی ایران با عنوان «احیا» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به‌نمایش درآمد.

برگزاری نخستین نمایشگاه عکس بناهای تاریخی ایران در مجموعه نیاوران

آثار برگزیده جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی ایران با عنوان «احیا» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران به‌نمایش درآمد.

برگزاری نخستین نمایشگاه عکس بناهای تاریخی ایران در مجموعه نیاوران